Najdete nás Google+

Slovníček výrazů - Nejste si jisti v pojmech? Poradíme.

Přinášíme vám slovník mobilní komunikace. Nejste si jisti nějakým odborným výrazem? Hledáte více informací? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

2G
Zkratka pro 2. generaci bezdrátové telefonní technologie. Hovory z mobilních telefonů jsou poprvé digitálně šifrovány a poprvé jsou představeny datové služby, např. SMS. V ČR byl nasazen standard GSM.
3G
Zkratka pro 3. generaci bezdrátové telefonní technologie. Služby spojené s touto generací mají schopnost přenášet jak hlas, tak data (internet v mobilu, videohovory, apod.). V ČR se využívá standard UMTS.
4G
Zkratka pro 4. generaci bezdrátové telefonní technologie. Tato generace rapidně zvyšuje rychlost připojení k internetu, podporuje herní služby a streamování multimedií. V ČR zatím není k dispozici.
A/B testování
Metoda porovnání efektivity dvou marketingových nástrojů, například dvou webových stránek. Sleduje faktory, které ovlivňují konverzi, jako je délka a umístění formulářů, délka textu, umístění tlačítek, cena zboží, výše slevy apod.
AdWords
Jeden z nejpropracovanějších celosvětových PPC systémů, ve kterém se reklamní sdělení zobrazuje ve fulltextu vyhledávače Google.
Android
Softwarová platforma založená na Linuxu. Je určená hlavně pro mobilní zařízení (chytré telefony, PDA, tablety). Vývoj aplikací se provádí za pomoci Android SDK a je realizován v jazyce Java. Mezi nejvýznamnější výrobce používající operační systém Android patří HTC, LG, Sony Ericsson, Motorola a Samsung.
App Store
Obdobná služba jako Android Market, je však určena pro platformu iOS.
Banner
Grafická forma internetové reklamy (česky též reklamní proužek). Mejznámější jsou tzv. full bannery o rozměrech 468 × 60 pixelů.
Bitmapa
Též bitmapová či rastrová grafika – způsob záznamu dvojrozměrného obrazu, obrázek je tvořen pravidelnou mřížkou z bodů, kde má každý bod přiřazenu určitou barvu. Na obrazovce monitoru jednotlivé barevné body splývají, takže uživatel vidí pouze barevné plochy a přechody.
BlackBerry
Zařízení, které poskytuje jak hlasové, tak datové služby. Lze s ním telefonovat, komunikovat pomocí SMS zpráv, přes GPRS/EDGE služby pracovat s elektronickou poštou (včetně příloh), „surfovat“ po internetu nebo využívat aplikací.
Black hat SEO
„Černokněžnická“ optimalizace, označení pro pokoutní a nepříliš etické metody optimalizace webu pro vyhledávače.
Bluetooth
Označení pro bezdrátovou komunikaci, díky níž lze propojit dvě a více elektronických zařízení, například mobilní telefon, počítač, bezdrátová sluchátka nebo PDA.
CDMA
Metoda digitálního multiplexování (kódový multiplex), tzn. přenosu více digitálních signálů jediným sdíleným médiem. CDMA našlo využití v mnoha komunikačních systémech, včetně GPS.
Cílová skupina
Zvolená skupina potenciálních zákazníků, která by měla kupovat vaše produkty či služby.
Content management system (CMS)
Systém pro správu obsahu webových stránek, též redakční systém. Kromě volně dostupných (tzv. open source) redakčních systémů, jako je Joomla nebo WordPress, existují i systémy vyvinuté na míru jednotlivými firmami.
Copywriting
Psaní poutavých reklamních textů pro webové stránky, letáky či jiné reklamní aplikace.
CPC (Cost per Click)
Je to zkratka z anglického cost per click, cena za proklik. Jde o pojem z oblasti internetové reklamy. CPC je jednotkou PPC, modelu platby za reklamu, kdy zákazník platí pouze skutečné prokliky na své stránky (a nikoliv počet zobrazení reklamy).
CSS
Kaskádové styly (Cascading Style Sheets), kolekce metod úpravy grafické podoby webových stránek.
CTR (Click trought rate)
Míra prokliku, kdy proklik znamená jedno kliknutí uživatele myší na reklamu, banner apod.. Pokud na reklamu klikne 5% z počtu lidí, kterým se reklama zobrazila, míra prokliku dané reklamy je 5 %.
Eshop
Jinak též internetový obchod. Přímý prodej prostřednictvím webové stránky – tedy webová stránka, na které si zákazník vybere zboží, zaplatí ho prostřednictvím on-line platby nebo hotově při převzetí. Zboží si odebere sám nebo mu je doručeno. Podmínky dodání si zákazník vybírá rovněž prostřednictvím internetové stránky.
Etarget
Jeden z PPC systémů, který má podobu kontextové textové reklamy.
Facebook
Sociální síť sloužící pro komunikaci mezi uživateli, utužování vztahů, získávání nových kontaktů, na sdílení dat (hlavně fotografií, videí), k zábavě, hraní her. Do Facebooku se může registrovat osoba starší 13 let, dále např. firmy, hudební skupiny apod.
Foursquare
Sociální síť využívající mobilní komunikace, která dává možnost uživatelům mobilních zařízení označovat (tzv. Check-in) svá oblíbená místa, kde se právě nacházejí.
Google Analytics
Nástroj pro měření návštěvnosti a efektivity webových stránek (lze využívat bezplatně, stačí vložit do stránek měřicí kód).
Google Play
Služba určená pro stahovaní aplikací a her pro operační systém Android, kterou provozuje Google Inc. Ty mohou být ke stažení buď zcela zdarma, zdarma s přítomností reklam, nebo jsou placené.
GSM
Globální systém pro mobilní komunikaci, je to nejpopulárnější standard pro mobilní telefony. Díky „roamingovým smlouvám“ mezi mobilními operátory slouží k mezinárodnímu telefonování.
HSPA
Internetový marketing
Též nazýváno online marketing nebo web marketing. Souhrnný pojem pro marketingové aktivity na internetu.
Internetový obchod
Jinak též eshop. Přímý prodej prostřednictvím webové stránky – tedy webová stránka, na které si zákazník vybere zboží, zaplatí ho prostřednictvím on-line platby nebo hotově při převzetí. Zboží si odebere sám nebo mu je doručeno. Podmínky dodání si zákazník vybírá rovněž prostřednictvím internetové stránky.
iOS
Mobilní operační systém vyvinutý společností Apple. Nejprve byl určen pouze pro mobilní telefony iPhone, později se však začal používat i na dalších zařízeních této firmy (iPod Touch, iPad).
iPad
Tablet od společnosti Apple, který používá iOS. Lze ho použít k práci s různými multimediálními formáty včetně novin, knih, učebnic, videí, hudby, fotografií, textových dokumentů a videoher. Dají se na něm také spustit aplikace pro iPhone a iPod Touch.
iPod
Multimediální přehrávač od společnosti Apple. iPody mají jednoduché, uživatelsky přívětivé rozhraní, které se ovládá buď pomocí dotykového kolečka (tzv.click wheel), nebo pomocí velkého dotykového displeje (iPod Touch).
iPhone
Mobilní telefon od společnosti Apple, který má v sobě digitální fotoaparát, multimediální přehrávač (iPod), může využívat internetu a ovládá se pomocí dotykového displeje s virtuální klávesnicí.
Java
Počítačová platforma, která zastřešuje různé varianty použití programovacího jazyka Java pro vývoj a provoz různých druhů aplikací.
J2ME
Dílčí platforma platformy Java, která je určena pro aplikace provozované na mobilních zařízeních (mobilní telefony, PDA, atp.).
Klíčové slovo
V angličtině keyword, výraz, který uživatelé vyhledávají na internetu. Klíčové slovo je tvořeno jedním nebo více slovy (např. thajské masáže).
Kontextová reklama
Nazývá se též reklama v reklamní síti nebo v obsahové síti, případně obsahová reklama. Jedná se o reklamu zobrazovanou na základě obsahu stránek, reklamy se zobrazují relevantně k obsahu stránek a jejich návštěvníkům.
Konverze
Konverze je důležitý pojem z oblasti internetového marketingu. Nazývá se tak akce návštěvníka stránek, která ukazuje splnění námi definovaného cíle webu. Pokud například vlastníme e-shop, cílem webu je prodej zboží a konverzí proto bude dokončení nákupu.
Lajkování, lajkovat
Slangový výraz pro souhlasné vyjádření (sympatizování), které se objeví na stránkách Facebook.
Landing page
Cílová stránka; stránka, na kterou se návštěvník dostane kliknutím z reklamní kampaně.
Linkedin
Sociální síť zaměřená na pracovní kontakty a vazby související s profesionální kariérou.
Long tail
Víceslovná spojení, která umožňují přesnější vyhledávání a SEO optimalizaci.
LTE
Standard mobilní komunikace a kandidát na systém 4. generace (4G).
Mapa stránek
Též mapa webu, sitemap – přehled všech stránek webu, seřazený podle jejich hierarchie.
Marketingový cíl
Místo, kam se pomocí marketingových aktivit chceme dostat (např. zvýšení prodeje, zdvojnásobení obratu, posílení známosti v cílové skupině).
MeeGo
Projekt open source operačního systému založeného na platformě Linux. Primárně je určen pro mobilní zařízení a informační přístroje (netbooky, tabletové a mobilní počítače, chytré telefony, ..).
Microsite
Rovněž nazývaná minisite či weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Většinou jsou používány k prezentování specifického okruhu informací.
MMS
Multimediální zprávy, pomocí nichž je možné posílat z telefonu kromě textu i obrázky, videoklipy a audio (obdobně jako e-mailem).
Mobilní aplikace
Aplikace, které je možné stáhnout do mobilního telefonu. Aplikace je obvyklé možné stáhnout prostřednictvím distribučních kanálů naležejících k jednotlivým platformám (iOS – AppStore, Android – Google Play aj.). Aplikacemi mohou být hry, přehrávače, praktické nástroje apod.
Mobilní internet
Internet v mobilu, kdy uživatel může používat aplikace a prohlížeče s připojením na internet pomocí bezdrátové sítě.
Mobilní marketing
Marketing neboli zasílání reklamních sdělení, na mobilních zařízeních (např. telefonech). Toto sdělení probíhá formou SMS/MMS zpráv, někdy také zabudováním reklamy do aplikací.
Mobilní operační systém
Operační systém, který ovládá a řídí mobilní zařízení (smartphone, PDA, tablety, ..). Těchto OS je mnoho, mezi nejznámější patří iOS, Android, Windows Phone, Symbian.
Mobilní operátor
Telefonní společnost, která poskytuje mobilní telefonní služby svým zákazníkům. Aby firma mohla tyto služby nabízet (a stala se tak mobilním operátorem), musí od státu koupit (získat) licenci. V ČR působí tito operátoři: Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone.
NFC
Technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními dotykem, nebo na krátkou vzdálenost do 20 cm. Je primárně určena pro použití v chytrých telefonech (dotykový dispej).
 

Offline
Vše, co je mimo internet, v reálném, nevirtuálním světě.
Off-page faktory
Vnější vlivy působící na danou webovou stránku. Ovlivňují umístění ve výsledcích vyhledávání, a jelikož jsou hůře ovlivnitelné, klade se na ně větší důraz. Patří sem především kvalitní zpětné odkazy. Význam se přikládá přikládána především kvalitě stránek, ze kterých odkaz vede (PageRank nebo SRank). Termín z oblasti optimalizace pro vyhledávače.
Online
Vše, co je na internetu.
On-page faktory
Všechny části webu, které mohou ovlivnit jeho pozici ve fulltextových vyhledávačích (např. HTML značky a jejich uskupení ve zdrojovém kódu, navigační prvky, apod.)
Organic SEO
Optimalizace pro vyhledávače za pomoci pouze slušných praktik, vyjadřuje přirozené výsledky hledání.
PHP
Programovací jazyk, využívaný především k tvorbě webových aplikací.
Použitelnost
Anglicky usability, přizpůsobení webových stránek uživatelům a účelu, pro který byly vytvořeny – aby byly jednodušší, přehledné, bez chyb…
PPC (Pay Per Click)
Reklamní systém, ve kterém inzerent platí za až za proklik, tedy uživatele, který přijde na jeho stránky přes PPC reklamu. PPC využívají například systémy Google AdWords, Sklik (Seznam), Etarget a další. Pro inzerenta je PPC velmi výhodným modelem, neboť platí za skutečné návštěvníky, nikoliv za počty zobrazení nebo dokonce jen měsíční paušál za zobrazování.
Premium SMS
SMS zprávy, u kterých se cena liší od běžné ceny SMS. Tyto Premium SMS jsou účtované tzv. prémiovou cenou. Slouží např. k hlasování, soutěžím, získání přístupu na internetové stránky, apod.
Remarketing
Remarketing je funkce (použitelná v kontextové reklamě v systému AdWords), díky níž můžete oslovit uživatele, kteří dříve navštívili vaše stránky, a zobrazit jim relevantní reklamy v okamžiku, kdy se nacházejí na jiných stránkách v reklamní síti. Pokud uživatelé opustí vaše stránky, aniž by například něco koupili, můžete tyto potenciální zákazníky pomocí remarketingu oslovit, až budou prohlížet jiné stránky. Dokonce jim můžete zobrazit poutavé reklamní sdělení nebo nabídku, která je přiměje, aby se vrátili na vaše stránky a dokončili nákup.
Responzivní webdesign
Responzivní webdesign (někdy též responzivní design/responsive design) je technika, která umožní Vašim stránkám přizpůsobiut svůj obsah a zobrazení na jakékoliv zařízení. Tím pádem, se jeden design webových stránek zobrazí jak na stolním počitači, tak na tabletu, či na telefonu.
RFID
Identifikace na rádiové frekvenci, další generace identifikátorů navržených pro identifikování zboží, navazující na systém čárových kódů. Je využíván k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost.
Roaming
Služba mobilních operátorů, kdy uživatel mobilního zařízení zůstane připojen k síti, i když opustil území, na kterém má přístroj registrovaný a není v dosahu signálu svého operátora.
RSS
Internetová technologie umožňující odebírání novinek z webových stránek, např. zpravodajských serverů nebo blogů.
Samsung Bada
Počítačová platforma vyvíjená společností Samsung pro její chytré telefony. V aktuálně představených telefonech je použita uživatelské prostředí TouchWiz.
SDK
Software development kit jsou to nástroje k vyvíjení aplikací pro různé platformy.
SEM
SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, tedy marketing ve vyhledávačích. Jde o součást internet marketingu, která je podobně jako další formy online reklamy zaměřena na propagaci a zvyšování známosti a viditelnosti webu.
SEO
Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače – způsob vytváření nebo úprav webových stránek vedoucích ke zlepšení jejich pozic ve výsledcích fulltextového vyhledávání.
SIM karta
Účastnická identifikační karta sloužící pro identifikování účastníka v mobilní síti, je na ní uloženo tzv. IMSI číslo, které jednoznačně identifikuje účastníka na celém světě (IMSI není telefonní číslo). SIM karta také obsahuje paměť pro ukládání SMS zpráv, seznamu telefonních čísel a někdy taktéž další aplikace, např. SIM Toolkit.
SIM Toolkit
Standard GSM systému, který umožňuje SIM kartě vyvolávat akce, které mohou být použity pro různé služby s přidanou hodnotou. SIM Toolkit se skládá ze sady příkazů naprogramovaných do SIM karty, které definují, jak má SIM karta spolupracovat přímo s vnějším světem a vyvolávat příkazy nezávisle na typu mobilního zařízení a sítě.
Sklik
PPC systém společnosti Seznam.cz, a.s., inzeráty se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (fulltextu) na portálu Seznam.cz a v obsahové nebo-li reklamní síti spřátelených webů.
Smartphone
Chytrý telefon, který poskytuje pokročilé funkce, jako např. aplikační rozhraní, které umožní instalaci nebo úpravy programů, video hovor, aj. Chytré telefony mají operační systémy, mezi něž patří např. Android, iOS, Windows Phone, Symbian, aj.
SMS
Služba krátkých textových zpráv dostupná na téměř všech mobilních telefonech. Zprávy lze posílat mezi mobilními telefony, na pevné telefony, přes internet nebo na jiná zařízení. Délka zprávy je omezena na 160 znaků.
Sociální síť
Sociální síť, zvaná též společenská síť, komunitní síť či komunita, anglicky social network, je propojená skupina lidí. V širším slova smyslu je sociální sítí každá skupina lidí, která spolu udržuje komunikaci různým prostředky. V užším, moderním a značně převažujícím pojetí se sociální sítí nazývá služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity.
Sponzorované odkazy
Přednostní pozice v internetových katalozích, za které inzerent musí zaplatit, cena za přední pozice probíhá formou aukce.
Symbian (Nokia Belle)
Operační systém, který byl navržen pro využití v mobilních zařízeních. Doplňují ho knihovny, referenční implementace nástrojů a grafické uživatelské rozhraní. Symbian je používán především v mobilních telefonech značky Nokia.
Twitter
Sociální síť využívající především mobilní komunikaci. Délka příspěvků je omezena na 140 znaků.
 

Usability
Též použitelnost; přizpůsobení webových stránek uživatelům a účelu, pro který byly vytvořeny – aby byly jednodušší, přehledné, bez chyb…
URL
Uniform Resource Locator – adresa umístění stránky, která se zobrazuje v řádku prohlížeče.
Validita
Syntaktická správnost HTML kódu.
Viral marketing
Marketingové aktivity usilující o to, aby se požadované sdělení šířilo „samo“, bez kontroly iniciátora.
Vývoj mobilních aplikací
Proces, kterým jsou vyvíjeny softwarové aplikace pro mobilní zařízení (tablety, mobilní telefony, apod.).
WAP
Wireless Application Protocol, systém pro zajištění provozu elektronických služeb na mobilních telefonech. Je definován jako ekvivalent k internetovým protokolům, který je určený pro GSM sítě.
Web
WWW prezentace – skutečný obsah vaší prezentace na internetu nebo jednoduše Vaše webové stránky.
Widget
Ovládací prvek a základní element pro interakci uživatele s programem. Ovládací prvek je vizuálně ztvárněn a používá se pro manipulaci s daty v programu. Podobný koncept zprostředkovává desktop widget, což je malá GUI aplikace, která umožňuje získat některé vizuální informace a/nebo nabízí zjednodušený přístup k často používaným aplikacím a funkcím, jako například zobrazování kalendáře, hodin, novinek, apod.
Wifi
Označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Tato technologie používá bezlicenční frekvenční pásmo, proto je ideální pro stavbu levné, ale výkonné sítě bez nutnosti použití kabelů.
Windows Mobile
Operační systém firmy Microsoft, který je určen pro mobilní zařízení (smartphony, PDA, atd.). Používá vzhled klasických Microsoft Windows.
Windows Phone 7
Operační systém firmy Microsoft, vyvinutý pro mobilní zařízení jako náhrada OS Windows Mobile. Mezi nové vlastnosti tohoto operačního systému patří např. nové GUI (grafické uživatelské rozhraní), Multi-Touch technologie a integrace sociálních sítí, jako je např. Facebook, Twitter, aj.
Zpětný odkaz
Jako zpětný odkaz (anglicky backlink, inbound link) se označuje každý odkaz mířící na danou stránku z jiné stránky. Pokud máme na mysli pouze zpětné odkazy z jiných internetových prezentací, pak je primární funkcí zpětných odkazů především přivádět na náš web nové návštěvníky. Zpětné odkazy tedy zvyšují viditelnost webu.